رپورتاژ

اصولا لوارم اتش بازی به دونوع هوایی وزمینی تقسیم میشود

نورافشانی یا به عبارتی آتش بازی یکی ازکارهای تفریحی و نمایشی است که سالانه درجشن های مختلف و شادمانی ها استفاده می‌شود. آتش بازی درجشن پیشینه‌ی زیادی دارد و مربوط به سلسله (هان) قبل ازمیلاد مسیح بوده است. اختراع آتش بازی مانند خیلی از اختراعات دیگرتصادفی و دریکی از آشپرخانه‌ها در چین و ازترکیب ذغال چوب سولفور و نوعی نمک یونی ایجاد شده است. چینی ها اولین مبدع اختراع اتش بازی درجهان هستند. مخترع باروت یک راهب چینی بوده که درشهرنیویانگ درمعبد زندگی میکرده است. مردم چین اعتقاد دارند که آتش بازی می‌تواند ارواح خبیث شیطانی را ازبین ببرد و شادی و شادمانی را بین مردم کشور گسترش بدهد. نخستین موشکهای آتش‌بازی که به تیرهای آتشین نامیده شده بودند درچین به پرواز درامده اند. استفاده از لوازم آتش بازی درابتدا فقط برای عیان و پولدارها بصورت محدود مورد استفاده بوده اما درقرن 19 بالاخره اولین کارخانه آتش بازی در آلمان ساخته می‌شود و اکنون 40 کارخانه وسایل اتش بازی دراین کشور مشغول ب ساخت هستند. پس ازقرن 19 باگسترش جنگ جهانی اول توجه ویژه‌ای به ترکیبات امونیوم شد و تعدادکارخانه لوازم اتش بازی افزایش یافت و رفته رفته به یک تجارت جهانی تبدیل شد که کشورها شروع به رقابت با محصول و کیفیت خود کردند. درهمین حال در آمریکا آتش بازی در چهارم جولای آمیخته شده و درهندوستان با جشن دیوانی استفاده می‌شود و درروسیه و اروپا آتش بازی نماد سنتی و به معنای پایان جنگ است. بسیاری ازسربازان انگلیسی درحین دوره‌ی آموزشی برای جنگ هنرآتش بازی راهم می آموختند که حتی بخش مهمی از آزمون پایانی دوره تعلیمی آن‌ها را تشکیل می‌داد.

آتش بازی زمینی نوع گرم و اتش بازی سردرادربرمیگرد

اتش بازی گرم ازفیتیله وگوگرد استفاده میشودوسوختن ان باعث تولیدنور میشود گرمای بالای اتش باعث سوختن اجسام نزدیک اتش میشودوبایدخیلی محتاطانه این کارا انجام داد.

امادراتش بازی سرد ازابزارالکتریکی استفاده میشود که ازنوعی ترکیب خاص که دارای گرمایی بسیارکمتری هستند وهیچ اسیبی به اجسام نمی رسانند.

اتش بازی هوایی:شامل توپ های بازشو که ازطریق لوله های مخصوص به بالاهدایت میشود ودرارتفاعات مشخصی منفجرمیشود وترکیب زیبای ازنورواتش ایجادمیکند.

ازوسایل اتش بازی هوایی میتوان به منورکهکشان وچلچه وموشک اشاره کردوازوسایل اتش بازی زمینی میتوان به ابشارهای گرم وسردوچرخونک وفرفره وفلاشراشاره کردکه هرکدام زیبای وهیجان خودرا دارند.

ازابزرهای رایج اتش بازی میتوان به فشفشه وترقه که باپرتاب کردن واصابت ان به یک سطح سخت یابااتش زدن فیتیله منفجر شده وصدایی مهیبی می دهدچینی هامبدع ترقه هستندانهاباترکیب گوگردموفق به ساخت ترقه شدن.فشفشه یکی ازمحبوب ترین ابزارهای اتش بازی است فشفشه باسوختن خودوپرتاپ جرقه نورزیباوصدای فش فش مانند می دهندبعداز200سال اتش بازیها تبدیل به راکت هایی شدکه بدون استفاده ازتیروکمان قادربوده ک برسردشمن فرود آیدلوازم اتش بازی ابتدابرای جشن های مسحیان استفاده میشداماامروزه دربرج خلیف برج ایفل برح میلاد درسال نواین اتش بازی های فوق العاده ک به مدل هاواشکال هندسی ماننددایره،قلب ،گل و…استفاده میشود

آتش بازی در ایران

امروزه اتش بازی درایران درچهارشنبه سوری، جشن‌های مذهبی، جشن عروسی، کنسرت ها، و اهدا جوائز و تولدها بکار می‌رود. همچنین درجشن‌هایی که امروزه به عنوان چهارشنبه سوری می‌شناسیم از آخرین چهارشنبه سال آتش روشن می کنند و تاصبح نگهش می‌دارند.

ازابزارهای آتش بازی ایرانی می‌توان به کوزه اتش فشان، آفتاب مهتاب، تیرشهاب، قلم هفت رنگ و کوزه جنی اشاره کرد. تاجران ایرانی کم کم به فکر واردات وسایل آتش بازی افتادند و رفته رفته مردم ایران هم با این وسایل آشنا شدند. جشن چهارشنبه سوری از زمان زردشت به ایران بر می‌گردد و همچنین گذر از آتش را مثل عبور سیاوش از آتش درشاهنامه می‌دانند.

ویژگی‌های وسایل آتش بازی

وسایل آتش بازی چهار جلوه اصلی صدا، نور، دود و مواد شناور را باید ایجاد کنند. درطول زمان هنرآتش بازی پیشرفت زیادی داشته که امروزه با استفاده از گرد منیزیم و آلومینویم و دیگر فلزات نورهای رنگی مثل زرد، قرمز، نقره‌ای، سبز، سفید و آبی که بسیار زیبا و خیره کننده در آتش بازی ایجاد شده است.

رنگ های جالب و خیره کننده مانند سفید از اکسایش منیزیم و الومینویم، رنگ زرد از نمک سدیم، رنگ قرمز از نیترات و استرانسیوم، رنگ سبز از نمک باریم، رنگ ابی از نشر نور ازکلرید مس دردمایی پایین ایجاد شده اند.

هنراتش بازی چیزی جز زیبایی نمی‌تواند باشد. بسیاری بر این باورند که اتش بازی درمراسم‌های مختلف می‌تواند به خاطره فراموش نشندنی و زیبا درذهن تبدیل شود.

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا